Voortgezet onderwijs
ouders

 

Ik heb een vraag over:

Andere vragen

Heb je een vraag die er niet bij staat? Neem dan contact  met ons op.

 • Wanneer gaat mijn kind naar de middelbare school?
  Na groep 8 van de basisschool gaan kinderen naar de middelbare school. Ze mogen op de basisschool blijven tot het einde van het schooljaar waarin ze 14 jaar worden.
 • Hoe vind ik een passende school voor mijn kind?

  Bij het kiezen van een school is het belangrijk om te kijken naar de hulp die de school kan geven. Dat staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit document is te vinden op de website van de school of in de schoolgids.

  Voordat je je kind ergens aanmeldt, is het handig om op verschillende scholen rond te kijken en gesprekken te voeren. Bezoek open dagen en vorm je een goed beeld van de school.

 • Hoe werkt het aanmelden op de middelbare school?

  Meestal krijg je van de basisschool informatie over het aanmelden bij scholen in de buurt. Dat aanmelden doe je zelf. Over het algemeen gaat dat via de website van de school. Ook kun je je per e-mail of brief aanmelden. Vraag dan altijd om bevestiging, zodat je bewijs hebt van je aanmelding.

 • Ik wil mijn kind aanmelden, waar moet ik op letten?
  Het is belangrijk dat je aangeeft dat je kind (waarschijnlijk) extra hulp nodig heeft. De school krijgt dan ‘zorgplicht’. Wordt er bij aanmelding gevraagd om toestemming voor het delen van informatie? Denk hier goed over na. Je hoeft niet alle informatie te delen. Ook kun je een school vragen waarom deze informatie nodig is.
 • Kan ik mijn kind zelf aanmelden bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso)?
  Ja, dat kun je zelf doen. Het werkt hetzelfde als bij reguliere middelbare scholen. Zit je kind al op een reguliere middelbare school? Ga dan eerst met deze school in gesprek. Mogelijk kunnen zij meer ondersteuning geven.
 • Ik heb mijn kind aangemeld. En nu?
  Na je aanmelding heeft de school zes weken de tijd om onderzoek te doen naar de ondersteuning die nodig is. Soms is er meer tijd nodig: een school kan dan vier weken extra krijgen. De school laat jou weten welke informatie er nodig is.
 • Kan ik mijn kind bij meerdere scholen aanmelden?
  Ja, dat kan. Wel is het goed om dat te noemen in de aanmelding. Meld dan ook welke school de voorkeur heeft. Die school krijgt dan de zorgplicht.
 • Wanneer is mijn kind ingeschreven?
  Let op: een aanmelding is nog géén inschrijving. Na de aanmelding gaat de school kijken of ze het kind kunnen inschrijven. Dat laten ze weten in een e-mail of brief.
 • Wat als de school mijn kind weigert?

  De school mag kinderen om verschillende redenen weigeren. Bijvoorbeeld als de school vol is of als je niet achter de levensbeschouwing van de school staat. Scholen mogen kinderen niet weigeren omdat ze extra ondersteuning nodig hebben. Als de school niet kan bieden wat je kind nodig heeft, moet de school helpen een andere school te vinden.

  Als de school je kind weigert, ontvang je een brief met de reden van afwijzing. Daar kun je bezwaar tegen maken. Doe dit binnen 6 weken na het bericht van de school, via een e-mail of brief. De school moet dan binnen 4 weken op jouw bezwaar reageren.