Voortgezet onderwijs
ouders

 

Ik heb een vraag over:

Andere vragen

Heb je een vraag die er niet bij staat? Neem dan contact  met ons op.

 • Mijn kind heeft (misschien) een andere school nodig? Wat nu?

  Het kan gebeuren dat een school vindt dat een andere school beter is voor jouw kind. Bijvoorbeeld omdat je kind hulp nodig heeft die deze school niet kan geven. Of dat een klas met minder kinderen beter is. Welke hulp jouw kind precies nodig heeft, moet in een ontwikkelingsperspectief (OPP) staan. Hierover overlegt de school altijd met jou. Samen gaan jullie op zoek naar de beste school voor je kind. Dat kan een school zijn in het regulier onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs.

  Gaat je kind naar het voortgezet speciaal onderwijs? Dan moet de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij het samenwerkingsverband. De nieuwe school beslist uiteindelijk of je kind wordt toegelaten.

 • Wat is een onderwijskundig rapport (OKR)?

  Verandert je kind van school? Dan geeft de oude school informatie door aan de nieuwe school. In dit onderwijskundig rapport staat de volgende informatie:

  • Naam, geboortedatum en andere administratieve gegevens
  • Leerresultaten en schooladvies
  • Informatie over gedrag en ontwikkeling
  • Informatie over begeleiding
  • Informatie over aan- en afwezigheid

  Staan er in het onderwijskundig rapport dingen waar je het niet mee eens bent? Dan kun je de school vragen om jouw opmerkingen toe te voegen. Vanaf 16 jaar kunnen die ook opmerkingen van het kind zelf zijn.

 • Wat is voortgezet speciaal onderwijs (vso)?
  Het voortgezet speciaal onderwijs is voor leerlingen die méér extra hulp nodig hebben dan een reguliere school kan geven. De klassen zijn meestal kleiner en er wordt minder van lokaal gewisseld. Ook is er meer extra hulp. De leerdoelen kunnen anders zijn dan op een reguliere school en ook moeten leerlingen soms op een andere manier eindexamen doen.
 • Hoe werkt het examen in het voortgezet speciaal onderwijs?
  Er zijn vso-scholen waar leerlingen op dezelfde manier examen doen als op een reguliere middelbare school. Op andere vso-scholen doen leerlingen een staatsexamen. Dat is een examen dat niet wordt afgenomen door de eigen leraren, maar door een examinator. Soms is dit mondeling. Leerlingen kunnen zo’n staatsexamen ook gespreid doen, dus niet voor alle vakken tegelijk of in hetzelfde jaar.
 • Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

  Als een leerling naar het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs gaat, vraagt de nieuwe school om een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Een TLV kan ook nodig zijn voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).

  In de TLV staat welke hulp je kind nodig heeft. Ook staan er adviezen in van minstens twee onafhankelijke deskundigen, zoals een orthopedagoog, psycholoog, arts, kinderpsychiater of maatschappelijk werker.

  De nieuwe school vraagt de TLV aan bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband beslist of de leerling naar het voortgezet speciaal onderwijs kan. Het schoolbestuur beslist uiteindelijk of de leerling wordt toegelaten. De vraag daarbij is: past het onderwijs op die school bij de behoeften van je kind? En ook: kan de huidige school nog iets extra’s doen?

 • Kan ik bezwaar maken tegen het besluit over een TLV?
  Ja, je kunt bezwaar maken als je het niet eens bent met een besluit over de toelaatbaarheidsverklaring. Dat doe je bij de bezwaarcommissie van het samenwerkingsverband. Kom je er niet uit met het samenwerkingsverband, dan kun je naar een onderwijsconsulent of naar de  landelijke bezwaaradviescommissie.
 • Kan mijn kind terug naar een reguliere school?
  Ja, dat kan. Als school, ouders en kind dat een goed idee vinden. De huidige school kan helpen om een geschikte plek te vinden.
 • Wat als mijn kind naar een school gaat die ver weg is?
  Leerlingen die naar gespecialiseerd onderwijs gaan, kunnen meestal gebruikmaken van leerlingenvervoer. Een chauffeur in een busje of taxi breng je kind dan naar school en weer thuis. Leerlingenvervoer vraag je aan bij de gemeente.